Vi arbetar aktivt för att utföra våra tjänster på ett miljövänligt sätt och med hållbara metoder.

Vårt miljöarbete

Detta ska ske genom att vi ska minska miljöpåverkan i samband med vårt arbete så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

  • Vi ska samverka med våra kunder och leverantörer. Vi ställer även krav på våra samarbetspartner.

  • Vi följer gällande miljölagstiftning. Vi verkar för minimal miljöpåverkan genom noggrann källsortering.

  • Vi väljer miljövänliga material och förbrukningsmaterial där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

  • Vårt tänker på miljön hela vägen från planering till avslut.

  • Planering av transporter sköts genom ett transportschema som ifylls senast 24 h innan start av gällande arbete.

  • Samtliga nyinköpta fordon har Miljöklass 1 och flera sittplatser. Fullsatta fordon eftersträvas. Förare tillämpar en miljövänlig körstil (ecodrive).

  • Vid längre, fasta uppdrag använder vi oss av kollektivtrafik för att ta sig till och från arbetsplatsen.

Vinnare årets fasad 2022

logos/image016

Vi stödjer

logos/team-rynkeby-2022